ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและนางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 33rd International Technical Conference on Circuit/Systems, Computers and Communications (33rd ITC-CSCC2018) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานประชุมวิชาการดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เป็นเจ้าภาพร่วม (Co-Host Universities)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม