ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคดนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม