ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 : 25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 : 25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม