ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โรงเรียนสาธิตมัธยม เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการ STEM Education แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์กนกพร ศรีทองแดง ได้นำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 – ม.3 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการ STEM Education แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ในธรรมชาติ สามารถนำทักษะ ความรู้มาบูรณาการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม