ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจสปาแบบไทย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจสปาแบบไทย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นางสาวอิสรีย์ พงศ์ธนันกรณ์ เจ้าของเรือนสุวรรณธารา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำลูกประคบสมุนไพรไทย และการทำสครับขัดผิวกายแบบไทยให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม