ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2021” ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2021” ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยงานสัปดาห์ห้องสมุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 –25 มีนาคม 2564 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงหนังสือจากสำนักพิมพ์ การจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว งานประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ (DIY) ดนตรีในสวนจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดแสดงสินค้า จากนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม