ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ “พัฒนานุกูลนิทัศน์ 64 ค้นหาความถนัดและพัฒนาสู่อาชีพ”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ “พัฒนานุกูลนิทัศน์ 64 ค้นหาความถนัดและพัฒนาสู่อาชีพ” ณ โรงเรียนบ้านบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมกับขึ้นเวทีประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลการศึกษากับนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม