ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ทำบุญวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานโดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ ลานอเนกประสงค์ โดมหน้าอาคาร 27 โรงเรียนสาธิตมัธยม โดยกิจกรรมครั้งนี้ต้องการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยการทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ระลึกถึงพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และระลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม