ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กับ วังช้างอยุธยา แล เพนียด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กับ วังช้างอยุธยา แล เพนียด ว่าด้วยเรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานลงนามร่วมกับ นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการทั่วไป วังช้างอยุธยา แล เพนียด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ จัดขึ้น ณ วังช้างอยุธยา แล เพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม