ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ณ ตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ณ ตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี โดยได้รับการต้อนรับจากคุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล ประธานชุมชนการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านพุแค “ตลาดหัวปลี” ตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้าง และคุณอัศวิน ไขรัศมี ผู้จัดการตลาดหัวปลี เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม