ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยในภาคเช้ามีการบรรยาย ในหัวข้อ “อาวุธปืนศึกษา” วิทยากรโดย ร้อยตำรวจเอกสิทธิศักดิ์ ฉิมฉลอง รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิบตำรวจโทนัฐพงษ์ ชำนาญ ส่วนในภาคบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ “หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์และการรู้เท่าทันภัยอาชญากรรม” วิทยากรโดย พันตำรวจเอกเชิดพงศ์ ชูกลิ่น นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ และมีประสบการณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยาย จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม