ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ตัวแทนจาก สป.อว. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบ่มเพาะผู้ประกอบการเชิงลึก โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน และตัวแทนจาก สป.อว. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบ่มเพาะผู้ประกอบการเชิงลึก โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผู้ประกอบการหมูทุบปรุงรส ซึ่งเป็นกลุ่มภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสากิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ARUBI

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม