ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” และมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถื่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ สนามวัดพระราม สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผศ.กานดา เต๊ะขันหมากและอาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” และมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถื่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญาด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2564 ณ สนามวัดพระราม (หลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม