ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย และคณะกรรมการกองทุนวิจัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3025 อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม