ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุธีรา มูลดี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร32) มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม