ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“รื่นเริงเถลิงศกสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย จุลศักราช 1383”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรม “รื่นเริงเถลิงศกสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย จุลศักราช 1383” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธปฏิมา รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส ขบวนแห่นางสงกรานต์ และกิจกรรมรื่นเริงเถลิงศกสงกรานต์จากคณะวิชา 4 คณะ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานไทรวัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม