ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานนำประชุม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา และในวันเดียวกันนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีให้กับ ดร.สุรพงษ์ มาลี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ศาสตราจารย์.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม