ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีทำบุญสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับโล่เกียรติคุณรางวัลคนดี ศรี สกสค.อย. ปี 2564

เช้าวันนี้ (8 เม.ย.64) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงาน สกสค. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับโล่เกียรติคุณรางวัลคนดี ศรี สกสค.อย. ปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และในโอกาสเดียวกันได้ร่วมถ่ายภาพกับ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการเกษียณ ที่เข้าร่วมรับรางวัลเช่นเดียวกัน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม