ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย โดยในช่วงบ่ายนักศึกษาร่วมรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้สอน อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีอันดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารฉะไกรน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา +12

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม