ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดู ณ งานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมคณะ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว Green university ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อรับฟังแนวทางในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้รับรางวัล Green university อันดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับที่ 122 ของมหาวิทยาลัยโลก

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม