ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตก้อนเชื้อจุลินทรีย์ EM เพื่อบำบัดคุณภาพน้ำในตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย นายรัช รุจิวรรธน์ และนายพัฒน์พงษ์ บุญเลิศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม