ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมสงกรานต์ ร่วมรดน้ำขอพร อาจารย์ผู้สอน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสงกรานต์ ร่วมรดน้ำขอพร อาจารย์ผู้สอน อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีอันดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม