ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดบรมพุทธาราม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดบรมพุทธาราม เพื่อให้โบราณในมหาวิทยาลัยสะอาดสวยงามน่าดู และสงวนรักษาโบราณสำคัญของชาติ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม