ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อธิการบดี ให้การต้อนรับ รมว.อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การเปิดศูนย์พักฟื้น (Hospitel) ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hospitel) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารหอพักตึก 6 ภายในหอพักอู่ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับศูนย์พักฟื้น (Hospitel) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถให้บริการได้ จำนวน 30 ห้องๆ ละ 2 เตียง รองรับได้ 60 เตียง โดยเมื่อวานนี้ ได้ย้ายผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวในหอแยกโรค ครบ 7 วัน ซึ่งมีอาการดีขึ้นและไม่พบโรคแทรกซ้อน จำนวน 13 ราย เข้าพัก ซึ่งมีการแยกชั้นเป็นชายและหญิง จัดแพทย์ประจำแต่ละชั้น เฝ้าดูแลความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิด อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพร้อม อาทิ เตียง ตู้เสื้อผ้า แอร์ พัดลม เครื่องซักผ้า ห้องน้ำ ห้องสุขา และห้องซักผ้า ในปริมาณที่เพียงพอ โดยการจัดตั้ง Hospitel แห่งนี้ เป็นความร่วมมือ ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กองทัพบก ที่ทำการปกครองจังหวัด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในการสนับสนุนทีมแพทย์พยาบาลและปรับปรุงโครงสร้างรวมถึง ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ ให้พร้อมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม