ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบอาหารและน้ำดื่ม สนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ดู แลผู้ป่วยโควิด-19 ระลอก 3 ณ ศูนย์พักฟื้น (Hospitel) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เช้าวันนี้ (22 เม.ย. 64) เวลา 10.30 น. สิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีความห่วงใยแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติงานในศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Hospitel) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงนำน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ก และอาหารแช่แข็ง (ก๋วยเตี๋ยว) จำนวน 108 ชุด มอบให้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รับมอบ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม