ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับวังช้างอยุธยาแลเพนียด

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการพูดคุยถึงกิจกรรมที่จะทำร่วมกันตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับวังช้างอยุธยาแลเพนียด (ลงนามเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564) โดยมี นายพัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำ โดยกิจกรรมจะทำภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการกเน้นย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย สามารถเดินทางมาเที่ยวไทยได้ เช่น การทำเพจแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา, การทำวิดีโอคลิปโดยนักศึกษาเพื่อบอกเล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่ หรือการพาท่องเที่ยวอยุธยา ใน 1 วัน และการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแนะนำในอยุธยา เป็นต้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม