ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม