ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมรับฟัง แนวทางการดำเนินงานและการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) เ

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรับฟัง แนวทางการดำเนินงานและการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อรับฟังการ Coaching โดยมี คุณพยุงศักดิ์ บุญสิทธิ์ และ คุณรัฐพล วงศ์ลาภสุวรรณ ผู้จัดการและเลขานุการ สำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม