ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 3/2564 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ผ่านระบบ google Meet โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวานนท์ รองอธิการบดีมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม