ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 60 บรรยายการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานก่อนจบ พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ ให้ปัง..จบใหม่อย่างไร ก็ได้งาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 60 บรรยายการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานก่อนจบ พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ ให้ปัง..จบใหม่อย่างไร ก็ได้งาน โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก คุณเมทยา ปรียานนท์ วิทยากรจาก บริษัท JOB TOP GUN เป็นวิทยากรบรรยาย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม