ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนฐานรากมุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ลงพื้นที่ชุมชนคู้สลอด สำรวจพื้นที่ และนำอุปกรณ์การเกษตรไปมอบให้กับประชาชนเพื่อนำไป ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นการส่งเสริมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน จำนวน 3 ครัวเรือนโดยมีคุณกานต์สินี เปลี่ยนรัศมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ชุมชนคู้สลอด ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม