ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรม “การดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)”

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม “การดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ผ่านระบบ Zoom Application ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม