ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การผลิตน้ำยาล้างจานสมุนไพร ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ ประธานบริหารหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสอนการผลิตน้ำยาล้างจานสมุนไพร ให้กับบุคลากรของสำนัก จัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม