ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้และสนับสนุนการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษาและดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้จ้างงานโครงการ U2T ลงพื้นที่ไปส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนในตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 หมู่บ้าน วัด 3 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง พร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ภายใต้กิจกรรมให้ความรู้และสนับสนุนการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม