ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี การผลิตสื่อ คู่มือและการเผยแพร่ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Windows defender บนระบบปฏิบัติการWindows ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม