ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยารวมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินและน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนภารกิจการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม ARU จำนวน 600 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบเงินและน้ำดื่มจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความห่วงใยและความตั้งใจในการร่วมช่วยเหลือสังคมผ่านการสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางแพทย์ทุกท่าน ในสภาวการณ์ที่การระบาดของโควิด-19 ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม