ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยา ศิริราชมูลนิธิ และอว. มอบเงินสนับสนุน Hospitel เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบเงินสนับสนุน Hospitel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบเงินจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม