ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษาจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดกำหนดการต่างๆ ให้ทราบอีกครั้ง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม