ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยามอบเตียง 150 เตียง สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดอ่างทอง

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเตียงกระดาษลูกฟูก ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน 150 เตียง เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษาฯ ตำบลโพสะ จังหวัดอ่างทอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม