ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และของใช้จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และของใช้จำเป็น มูลค่า 25,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนิเทศศาสตร์ CSR (นิเทศอาสาพัฒนาสังคมครั้งที่ 7 ) โดยนำเงินจากการจัดกิจกรรมนิเทศปล่อยของ และเปิดรับเงินบริจาค และสิ่งของจากนักศึกษา คณาจารย์และ ประชาชนทั่วไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม