ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยา มอบเตียงกระดาษ 250 เตียง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.สนามพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี และนางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเตียงกระดาษลูกฟูก ให้แก่ โรงพยาบาลสนามพระนครศรีอยุธยา จำนวน 250 เตียง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ถุงมือยาง 200 คู่ ชุด PPE 20 ชุด Face shield 50 ชิ้น ปรอทดิจิตัล 50 ชุด และอ็อกซิมิเตอร์ 30 ชิ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามพระนครศรีอยุธยา มทร.สุวรรณภูมิ (หันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม