ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยามอบเตียงกระดาษ 100 เตียง ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเตียงกระดาษลูกฟูก (เพิ่มเติม) ให้แก่องค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง จำนวน 100 เตียง เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดยมี นายวรากร มลฑาทิพย์ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม