ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยาบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางยุพา สุขตะวิจิตร หัวหน้าการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เป็นผู้รับมอบ ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม