ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 45 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอบางปะอิน

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 45 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอบางปะอินโดยมี นายอภิรักษ์ วัฒนวิกกิจ สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำหรับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำเป็นอย่างมากในสถานการณ์นี้ เนื่องจากผู้ป่วยที่มีอาการโควิด-19 ในระดับไม่รุนแรง หรือผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการสามารถเกิดภาวะขาดออกซิเจนได้โดยที่ไม่มีการแสดงอาการหายใจลำบากมาก่อน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่กำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ดังนั้น วิธีแก้ปัญหาที่สามารถช่วยค้นพบผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนได้เร็วขึ้นได้คือการตรวจวัดออกซิเจนในหลอดเลือดผ่าน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นดูน้อยลง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม