ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

แนะแนวการศึกษา

วันที่ 8 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับอาจารย์แนะแนว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทีมงานกองบริการการศึกษา ร่วมออกแนะแนวการศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมรับสมัครนักศึกษา โดยไม่คิดค่าสมัคร ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : ประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม