ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส)

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาและกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ปีที่ 15 ประจำปี 2561 เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2561 พร้อมนำข้าวทิพย์แบ่งปันกันไปบริโภคเป็นสิริมงคล ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณกองอำนวยการจัดงานหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม