ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ทีมงานมูลนิธิพุทไธสวรรย์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายศักราช อัมวงษ์ (นายก ก้อง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ให้ความกรุณา ส่งทีมงานมูลนิธิพุทไธสวรรย์ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม