ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาออนไลน์พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จับมือ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จัดสัมมนาออนไลน์ “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์” ระหว่างวันที่ 4 -6 สิงหาคม นี้ รวม 3 ครั้ง ทาง Facebook Live Fanpage ของ สทน. พร้อมฟังมุมมองการพัฒนาอาหารถิ่นของเชฟเอิร์ท ศริตวรรธน์, ลิตา ชีพจรลงพุงช่องอมรินทร์ และตุ๊ก ชนกวนันท์ และชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดัง อาทิ ใบเฟิร์น สุทธิยา, เอิร์น เดอะสตาร์, มาร์ค ธัชพล ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.30 น. ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี !! แถมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลระหว่างการไลฟ์สด เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะพี่น้องชาว OTOP กลุ่มอาหารพื้นถิ่น ให้สามารถผลิตสินค้าและต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ โดยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาค สทน.จึงได้ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ประกอบด้วย มรภ.พระนครศรีอยุธยา มรภ.ธนบุรี และมรภ.ราชนครินทร์ จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี”ภายใต้กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหาร พื้นถิ่น ด้วยการฉายรังสีอาหาร ปี 2564 ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นถิ่นและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารฉายรังสี ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม ชมรม สมาคมและสถาบันการศึกษา สำหรับกิจกรรมภายในงานทั้ง 3 ครั้ง อัดแน่นครบรสทั้งสาระและความบันเทิง ประกอบด้วย การบรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านอาหารฉายรังสี” โดยคุณกาญจนา ชาหอม นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จาก สทน. หัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าของอาหารถิ่น” โดย ผศ.ดร.พิทยา ใจคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนครศรีอยุธยา (4 ส.ค.) คุณศศิอาภา บุญคง ประธานหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มรภ.ธนบุรี (5 ส.ค.) และ ดร.นรากร ศรีสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มรภ.ราชนครินทร์ (6 ส.ค.) นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์” โดยเหล่ากูรูนักการตลาดดิจิทัล ที่จะมาช่วยแนะนำเทคนิคการเข้าถึงผู้บริโภคในยุคโควิด ให้กับผู้เข้าชมกิจกรรมออนไลน์ด้วย นำโดย คุณทิป มัณฑิตา จินดา ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแฟนเพจ Digital Tips Academy และ LINE Certified Coach and Recommended Coach ปี 2018-2021 (4 ส.ค.) คุณธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ Digital Marketing Consult (5 ส.ค.) และคุณเดชา วัฒนสุพงษ์ โค้ชหมี เจ้าของเพจ “คิดว่าดีก็ทำต่อไป” และ “คิดว่าดี Academy” (6 ส.ค.)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม