ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Google Meet ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม