ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และแนะนำการดูแลนักศึกษาใหม่ของคณะ ร่วมกับรองคณบดี และอาจารย์ตัวแทนสาขาวิชา ให้การแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยปิดท้ายด้วยการแนะนำทีมสโมสรนักศึกษา ปี 2564 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานของคณะ ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม